Siop

CD 

Cafodd ein halbwm cyntaf a enillodd gwobrau, Clychau Dibon, ei ryddhau yn Hydref  2013 ar label Mwldan / Astar.

Beth yw ystyr ‘Clychau Dibon’?

Mae’r Dibon yn aderyn mawr sy’n byw yn llednentydd Gogleddol yr Afon Niger yn Gini a Sahel Affrica Is-Sahara. Yn aderyn rhamantaidd, mae’r Dibon yn paru am oes, ac mae’r parau o adar yn treulio’r noson yn cysgu mewn gwahanol goed ac yn gynnar yn y bore byddant yn galw ar ei gilydd; yr aderyn gwrywaidd yn defnyddio nodau is a’r aderyn benywaidd yn defnyddio nodau uwch. Mae galwadau’r Dibon mor gymhellol a gwahanredol, nes iddynt ddatblygu’n  rhan o rythmau nifer o ganeuon lleol hela a ffermio traddodiadol, gan arwain at y rhythm ‘Dibon’ Mandika, a’r enw am ail dant y Kora.
Mae’r albwm ar gael i’w brynu’n uniongyrchol o wefan Theatr

Mwldan www.mwldan.co.uk, neu trwy wefan Astar Artes www.astarmusic.co.uk

Mae’r albwm hefyd ar gael o:

iTunes | Amazon | Qobuz | Deezer | eMusic | Starzik

Clychau Dibon

 

LLYFR

Mae llyfr dwyieithog Cymraeg/Saesneg a ysgrifenwyd gan Andy Morgan ‘Finding the One – The Strange and parallel lives of the West African kora and the Welsh Harp’ yn cyd-fynd â’r prosiect.

 

cover spread Finding The One no crops

 

Mae’r llyfr ar gael i’w brynu’n uniongyrchol o wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Bydd disgownt ar gael wrth brynu’r llyfr a’r CD gyda’i gilydd.

 

Ynglŷn â’r awdur:

Diweddodd Andy Morgan cyfnod saith mlynedd fel rheolwr rocwyr Touareg sef Tinariwen a chyfnod 29 mlynedd yn y diwydiant cerddoriaeth yn 2010 i ganolbwyntio ar newyddiaduriaeth ac ysgrifennu. Yn ystod ei amser ym myd cerddoriaeth, gweithiodd Andy Morgan am ystod eang o gwmnïau cerddoriaeth gan gynnwys Cooking Vinyl, WOMAD, World Circuit, FNAC Musique, Piranaha a rhedodd ei label electronica byd-eang ei hun, sef Apartment 22.

Am y pum mlynedd ar hugain diwethaf, mae Andy wedi bod yn cyfrannu darnau ac adolygiadau cerddorol i The Guardian, The Observer, The Independent, fRoots, Songlines, NME, a Rolling Stone, ymhlith eraill. Ers 2010 mae Andy wedi ffocysu ei newyddiaduraeth ac ysgrifennu ar wleidyddiaeth a chymdeithas Gorllewin Affrica a’r Sahara. Mae wedi cyfrannu adroddiadau am y Touareg a’r argyfwng yng Ngogledd Mali i The Guardian, The Independent, AL Jazeera, CNN, BBC Focus On Africa a nifer o gyhoeddiadau eraill. Mae wedi rhoi nifer o gyfweliadau i ystod eang o ddarlledwyr teledu a radio ar draws y byd.